برچسب: مدیریت

کفش باز خاطرات خالق برند نایکی

کتاب کفش باز

کفش باز کفش باز ،خاطرات بنیان گذارنایکی،نوشته فیل نایت، بدون شک یکی ازبهترین کتاب های مدیریتی می باشدکه در سراسرعمرخودمی توانیدمطالعه کنید. روی جلد کتاب کفش باز عنوان های زیر به درستی دیده می شود: روی جلد این کتاب عنوان های زیر به درستی دیده می شود: * بهترین کتاب مدیریتی سال ۲۰۱۶ به انتخاب سایت آمازون * بهترین کتاب سال ۲۰۱۶…