برچسب: برندینگ

اهمیت بازاریابی

The Importance of Marketing

بازاریابی یکی از مهم‌ترین کارهایی است که یک کسب‌وکار می‌تواند برای موفقیت خود انجام دهد. بازاریابی نه فقط موجب ایجاد آگاهی از برند می‌گردد، بلکه موجب افزایش فروش ، رشد کسب‌وکار و نزدیکی مشتریان سازمان خواهد شد. با در نظر گرفتن اهمیت بازاریابی می توانیم راه را برای رسیدن به اهداف خود هموار کنیم.