مذاکره

مذاکره چیست وچه اهمیت وکاربردی دارد؟

مذاکره چیست و اهمیت ان چقدر است

مذاکره چیست؟ مذاکره چیست ؟ بعضی ها تصور می کنند هرگاه صحبت از مذاکره می شود، یعنی جلساتی که سران کشورها برای توافق با یکدیگر می گذارند، مانند توافق هسته ای برجام و یا جلساتی که مدیران چندین شرکت با یکدیگر بر سر توافق و عقد قراردادهای تجاری بزرگ می گذارند. بله درست است، همه این موارد مذاکره است اما مذاکره حوزه…